Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Povijest dijalize u Odžaku

Povijest dijalize u Odžaku za period 1980.-1992. godine

 

 

 

Izgradnjom infrastrukture i osnivanjem Medicinskog centra u Odžaku počinje i povijest Odžačke dijalize. 1980. godine uz pomoć Regionalnog medicinskog centra “23 august” Doboj u Odžaku se osniva odjel za dijalizu.

 

Na taj način velikom broju pacijenata sa bubrežnim zatajenjem olakšan je život jer nisu više morali ići na program dijalize u Doboj. Od početka svog rada odjel za dijalizu nalazi se u sklopu Regionalne bolnice Doboj . Funkcioniše sve do početka agresije na BiH ,a progonom stanovništva Bosanske Posavine prestaje sa radom i dijaliza u Odžaku. U vremenu 1980-1988 godine na mjestu Šefa Centra za dijalizu i dispanzera za nefrologiju nalazi se dr Moazza Kourbage, a od 1988 do 1992 godine dr Radmila Božić.

 

 

Povijest dijalize u Odžaku za period 1998-2008 godine

 

Integracijom dijela Bosanske Posavine u ustavno pravni sistem Federacije Bosne i Hercegovine, povratkom stanovništva u svoje domove stiču se uslovi za da se Odžaku ponovo otvori dijaliza.

To se i dogodilo 21.05.1998.

Uz svesrdnu pomoć Opće bolnice Slavonski Brod, Ministarstva zdravstva Federacije BiH u sklopu Doma zdravlja Odžak otvoren je Centar za dijalizu.

 

Značajnu materijalnu i kadrovsku pomoć pružila je Opća bolnica Slavonski Brod, a humatinarna organizacija Ljekari bez granica finansirala je nabavku potrošnog materijala . Centar za dijalizu Odžak počeo je rad sa 10 aparata i 40 pacijenata koji su se vratili u svoje domove ,a bili su na programu hemodijalize u Hrvatskoj ,Mađarskoj ,Austriji , Njemačkoj pa čak i u Danskoj . Za godinu dana broj pacijenata se udvostručio i već je bilo preko 80 pacijenata koji se dijaliziraju u našem centru . Razlog tome je svakako masovniji povratak stanovništva u prijeratne domove. U drugoj fazi razvoja Centra osigurava se veći broj aparata , a samim tim mogućnost da se pacijenti na dijalizi u Pakracu, Vinkovcima i Osijeku vrate kuci i dijaliziraju u Odžaku . Na taj način, za par godina od obnove u Centru se dijalizira oko 100 pacijenata. Pri Domu zdravlja Odžak funkcioniše sve do 2000 godine kada ulazi pod okrillje Županijske bolnice Orašje kako i danas funkcioniše. Razvojem Centra i povećajem obima posla ukažu se potrebe za otvaranjem odjela stacionarnog tipa radi liječenja komplikacija bubrežnog zatajenja, ali i drugih internističkih bolesti. U ljeto 2001 godine otvara se Polivalentni odjel koji danas uspješno radi i funkioniše. Centar za dijalizu Odžak nakon deset godina obnove rada danas pruža usluge hemodijalize i peritonealne dijalize za oko 110 pacijenata. Prvi posljeratni Šef dijaliznog centra Odžak je dr Želimir Stipančić koji je najzaslužniji što Centar za dijalizu Odžak danas zauzima respektabilno mjesto BH nefrologije.

 

dr. Želimir Stipančić , šef Centra za dijalizu Odžak Županijske bolnice Orašje