Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Dobrodošli

 

Ovo su službene stranice Centra za dijalizu Odžak Županijske bolnice Orašje .


Centar za dijalizu Odžak Županijske bolnice Orašje obiježava 10 godina posljeratnog rada i postojanja. Tim povodom uz skromno obilježavanje jubileja otvorena je i web-stranica našeg centra.

Centar za dijalizu Odzak

Centar za dijalizu Odžak osnovan je 1980 godine. U početku u sastavu Doma zdravlja Odzak i Reginalnog Medicinskog centra Doboj.

 

 

Početkom rata u BiH prestaje i rad Odžačke dijalize. Povratkom stanovništva u Bosansku Posavinu ponovo je otvoren dijalizni Centar u Odžaku. Od poslijeratnog osnivanja 1998 do 2002 godine je u sastavu Doma zdravlja Odzak, a od 2002 godine u sklopu Županijske bolnice Orašje. Od svog osnivanja pa do današnjih dana egzistira u vrlo teškim uslovima i pruža zdravstvenu pomoć stanovništvu Bosanske Posavine sa područja općina Orašje , Domaljevac , Odžak i dijelom Modriča i Bosanski Šamac.

Centar za dijalizu pokriva područje od oko 50 000 stanovnika. Zahvaljujući našem Centru svaki dan se na Odjelu za dijalizu dijalizira u prosjeku oko 60 pacijenata i na taj način im se omogućava nomalan život i rad.

 

Iako smo u sastavu Županijske bolnice Orašje veliku moralnu , materijalnu i tehničku pomoć i podršku imamo od Doma Zdravlja Odžak čijem rukovodstvu i djelatnicima se i ovim putem zahvaljujemo