Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Dan sestrinstva u Županiji Posavskoj

Odžak,07.05.2009

U povodu Međunarodnog dana medicinskih sestara koji se obilježava 12.05. 2009. godine Komora zdravstvenih tehničara Županije Posavske organizira:

Treći po redu edukativni seminar

 

 

Naime, u organizaciji Odbora za trajno usavršavanje KZT Županije Posavske u Orašju će na Međunarodni dan sestrinstva biti organizirano edukativno predavanje u vidu seminara. Seminar će se održati 12.05.2009. godine u 18.00 sati u zgradi Vlade Županije Posavske.

Nakon radnog dijela seminara nastavak druženja održaće se u restoranu ,,Centar " u Orašju.

Svim medicinskim sestrama i tehničarima djelatnicima zdravstvenih ustanova na području Županije Posavske, Centar za dijalizu Odžak želi:

SRETAN MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA