Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Svjetski dan bubrega

Odžak, 12.3.2009

Četvrtak 12.03. ove godine u svijetu se obilježava kao Svjetski dan bubrega.

Da li je tako u Bosni i Hercegovini ???

Već nekoliko godina unazad svijet obilježava Svjetski dan bubrega. Obično je to drugi četvrtak u mjesecu martu kada obilježavanje dana bubrega pokreće udruženja bolesnika ,njihove obitelji i zdravstvene djelatnike u više od 60 zemalja svijeta da glasno govore o bolestima bubrega.

Značaj obilježavanja Svjetskog dana bubrega je utoliko značajniji ako znamo da više od 500 miliona ljudi u svijetu ima neku bubrežnu bolest. Bubrežne bolesti su povezane sa srčanim, žilnim i infektivnim bolestima.

Zbog toga je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bubrega - Čudesni bubrezi !.

I za razliku od susjednih zemalja gdje se Svjetski dan bubrega obilježava edukativnim predavanjima,podjelom propagandnog materijala i izlaskom na ulice i mjerenjem krvnog tlaka i šećera u većim gradovima, u Bosni i Hercegovini tek se povremeno oglašava Udruženje za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega BiH , ali bez značajnijeg odjeka u javnosti.

 

Nadamo se da ćemo ČUDESNO , AL" ZDRAVIH BUBREGA sljedeći Svjetski dan bubrega 2010 godine u Bosni i Hercegovini  pa i u Bosanskoj Posavini obilježiti dostojanstveno.