Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Article Category

Obljetnica obnove Centra

Kao što smo i najavljivali u subotu 24.05.2008.god u hotelu Euro u Odžaku prigodnim sadržajima obilježena je 10-ta obljetnica ponovnog formiranja Centra za dijalizu Odžak Županijske bolnice Orašje.

 

Svoj doprinos obilježavanju obljetnice dalo je i Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizui transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini koje je u Odzaku odrzalo sastanak.

 

Na press konferernciji koja je upriličena za predstavnike medija na pitanja novinara su odgovarali Prof.dr Senaid Trnačević ,predsjednik Udruženja ljekara za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH , te dr Želimir Stipančić šef Centra za dijalizu Odžak.

Program koji je počeo u 13 sati otvorio je pozdravnom riječju domaćin (dr Zelimir Stipančić ) , a potom je ravnateljica Županijske bolnice Orašje dr Ružica Vukić dodjelila zahvalnice zaslužnim osobama i institucijama koje su u proteklih 10 godina pomogle rad Centra za dijalizu Odžak.

 

 

Stručna predavanja iz oblasti nefrologije održali su :

•Doc.dr.sci.med. Bojan Jelaković, KBC Zagreb: Etiologija endemske nefropatije

•Prof.dr.sci.med Senaid Trnačević, UKC Tuzla :Klinika i morfologija Endemske nefropatije

•Prof.dr.sci.med. Enisa Mešić, UKC Tuzla: Renalni registar BiH i endemska nefropatija

•Mr.sci.med. Goran Imamović , UKC Tuzla :Mikroalbuminurija u endemskoj nefropatiji

Nakon predavanja koje je izazvalo veliki interes stučne i opće populacije na području Županije Posavske organiziran je prigodan koktel i zabavni program.