Prijatelji

epp - FRESENIUS.jpg
epp - undt.jpg
epp - LEK.jpg
epp - ROCHE.jpg
epp-BRAUN.jpg

Kongres

U gradu Stockholmu u Švedskoj u periodu od 10.-13. maja 2008.godine održan je XLV ERA-EDTA kongres.

 

Na ovom najvećem skupu u Europi vezanom za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega prisutno je bilo nekoliko hiljada učesnika iz većine država svijeta . Među prisutnima bili su i ljekari iz dijaliznih centara iz cijele Bosne i Hercegovine .

 

Zahvaljujući kompaniji Fresenius Medical Care koja je snosila troškove puta , smještaja i kotizacije za kongres na ovom eminentnom skupu prisuni su bili i ljekari Centra za dijalizu Odžak.